Projekt zagospodarowania terenu wokół domu jednorodzinnego w okolicach Szczecina

Projekt zagospodarowania terenu wokół domu jednorodzinnego w okolicach Szczecina

Inwestorami byli młodzi ludzie, dla których atrakcyjny stał się nowoczesny styl założenia.