Projekt zagospodarowania terenu wokół Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Goleniowie

Projekt zagospodarowania terenu wokół Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Goleniowie.

Przedmiotem  niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania części terenu (ok. 3000 m²) okalającego budynek szkolny Gimnazjum nr 2 w Goleniowie. Projekt zakłada dokonanie przemian funkcjonalnych na tym terenie, usprawnienie komunikacji pieszych, jak też podniesienie walorów estetycznych dotąd źle zagospodarowanego obszaru. Teren dostosowany ma być do potrzeb głównych jego użytkowników – młodzieży gimnazjalnej.